Det jeg er bedst til

Det jeg er bedst til...

Det er naturligt for mig at fokusere på muligheder og løsninger, fremfor problemer og begrænsninger. Samtidig er jeg et nysgerrigt menneske, der elsker at lære nye ting og derfor hele tiden udvider min horisont gennem læring. Gennem min opvækst i en iværksætterfamilie, har jeg fået iværksætteri i blodet - og gennem mit studie på CBS fik jeg åbnet døren for, at vende bøtten på hovedet og udfordre både mine egne antagelser og status quo i de sammenhænge jeg indgår i.

Forretningsudvikling

Forretningsudvikling handler om at løse problemer og udnytte muligheder - eksternt såvel som internt i en organisation. Her er et par eksempler på, hvordan jeg har brugt det igennem tiden:


Åben TV-content-platform i TDC/YouSee

Som modsvar på den stigende konkurrence fra streaming-tjenester og det faldende flow-TV-forbrug (og dermed salg af faste, forudbestemte TV-pakker (lukket platform), hvor content-leverandører udvælges og forhandles med fra centralt hold), foreslog jeg at etablere en åben TV-content-platform, hvor alle leverandører ville være velkomne (givet bestemte kvalitets-kriterier) og afregnes efter forbrug (ligesom musik bliver det).


Salgspipeline som centralt kapacitetsstyringsværktøj i PFA

Stigende salg og manglende koordination imellem "Salg" og "Operations" skabte et behov for at planlægge produktions-kapaciteten bedre. Samtidig var der tre forskellige salgsteams med hver sin "pipeline" - uden at "Operations" fik indblik i disse. Mit svar blev en samlet, fælles salgspipeline, som både "Salg" og "Operations" kunne bruge til at koordinere mellem hinanden. Den samlede salgspipeline blev digitaliseret og indeholdt fem forskellige faser med hver sine målbare "gate-kriterier".

Customer Experience

Customer Experience handler om at sikre ibrugtagning (adoption), konvertering (ex. salg) og (opfattet) værdi (ex. tilfredshed) gennem faglig-heder som adfærdspsykologi og nudging, UX, service design, udefra-ind-tænkning, behovsanalyse, kommunikation, forventningsstyring, customer journey mapping etc. Her er lidt om, hvordan jeg har brugt det:


Digital onboarding i PFA

Som ny kunde i et pensionsselskab er det en fordel at tilpasse sin pensionsordning til egne behov (man får som regel en standardordning). For at få flere nye kunder til at gøre dette, vendte vi formålet med on-boarding fra at handle om proces (udfyld en masse data) til at skabe engagement. Her er nogle af de elementer vi brugte:


  • Sprogbrug: Sæt kundens udbytte - ikke PFA - i centrum
  • Udbytte: Skab værdi for kunden - med det samme
  • Nudging: Gør det abstrakte konkret og agérbart
  • Fjern friktion: Giv kunden bedre forudsætninger for at lykkes
  • Succes: Byg succesoplevelser ind i forløbet
  • Keep-it-simple: Kundens forventning er nemlig det modsatte!
Læs mere om Digital Onboarding her.

Erfaring

Som nyslået cand.merc. fra CBS havde jeg et klart mål for, hvad jeg ville arbejde med: Forretningsudvikling. Da der ikke var ret mange virksom-heder (i 2008), der havde forretningsudviklere, som en integreret del af forretningens virke - har jeg selv søgt udfordringer og skabt mig roller, der bragte mig i den rigtige retning. Derfor har jeg kastet mig over en lang række udfordringer, som har givet mig en bred og værdifuld erfaring.

Strategikonsulent

Porteføljestyring (strategisk salg), PFA Pension

Nøglemedarbejder på strategiske salgsprojekter til en værdi af 11,8 mia. kr. i en proces,
der har øget winrate til ca. 80%. Har desuden udviklet 360-forberedelse for rådgivere,
en "salgspipeline" som et centralt kapacitetsstyringsværktøj samt konceptet PFA Tillid.


Medgrundlægger og formand, PFA Social Club (2011-2014)
I 2011 tog jeg initiativ til at stifte en medarbejderforening i PFA, der gennem sociale arrangementer, skulle bidrage til at sikre større sammenhængskraft på tværs af organisationen. På kort tid blev PFA Social Club PFA's absolut største medarbejder-
forening med +500 medlemmer. Læs mere om PFA Social Club her.


Certificeret Scrum Master (2011)
Jeg fik mulighed for at blive certificeret Scrum Master, og blev introduceret til agil udvikling.

2010-2014

Grundlægger

Inkfish

Webshop der sælger armbånd med mening. Natursten har igennem tusindvis af år været tillagt forskellige betydninger og er blevet brugt i forskellige sammenhænge - lige fra selvtillid og styrke (Onyx) til tålmodighed og sindsro (Howlit). Det er disse betydninger vi fremhæver med vores armbånd - og som kan bæres som et smykke og en påmindelse om, at man selv besidder de egenskaber man skal bruge for at lykkes i livet. Du kan finde Inkfish her.

2016-

Business Development Manager

Group Strategy, TDC Group A/S

Forretnings-, koncept- og strategiudvikling ift. content (TV, film, serier og musik). 
Har bl.a. kortlagt dynamikken bag ”cable cutting”, udviklet en trappebaseret
afregningsmodel, forøget TV-arkivet til +10.000 timers TV om ugen
og lanceret HBO Nordic som en del af YouSee’s samlede contentudbud.

2014-2016

Konsulent

DI Service (Vagt- og Sikkerhedsindustrien), Dansk Industri (DI)

Ansvarlig for sikkerhedsbranchen, branchestatistik samt stifter af et netværk for kundeservicecentre. Gav mig værdifuld erfaring med politiske miljøer, hvor man skal kunne varetage mange – ofte modstridende – interesser på samme tid.

2008-2010

Strategisk forretningsudvikler

Digital Experience & Design, PFA Pension

Med fokus på privatkunden (BtC), er jeg ansvarlig for at udvikle value propositions og
koncepter samt skabe effektive kundeoplevelser, der skaber værdi for både kunden og PFA. Mest fremtrædende har været udviklingen af en end-to-end digital kundeoplevelse omkring onboarding (nye kunder i PFA), der sikrer at kunden får overblik over sin pensionsordning
samt tilpasser ordningen til hendes behov og livssituation. Læs mere om "onboarding" her.


PFA Specialistprogrammet (2018-2019)

Jeg fik lejlighed til at deltage i PFA's karriereudviklingsprogram (PFA Specialistprogram),
som blev organiseret af erhvervspsykolog Mikkel Madvig. Gennem personlige coaching-sessioner, seminarer, personlighedsvurdering (Hogan Assessment) såvel som feedback-interviews med centrale interessenter, kolleger og overordnede - lægger programmet
særlig vægt på personlig og professionel udvikling, bygger gennemslagskraft og
indflydelse i organisationen samt styrker deltagernes evner som forandringsagenter.


Mentor, PFA's Graduateprogram
Som mentor for en af PFA's unge "graduates", fik jeg mulighed for at "sende elevatoren ned igen" ved at videregive mine erfaringer og kompetencer - samt at lære


Deltagelse i PFA's strategiproces ("beyond 2020")

Med en ny strategiperiode på spring, har jeg været med til at definere, hvordan vi i de kommende år sikrer, at PFA bliver en væsentlig mere kundefokuseret, digital forretning.

2016-

Uddannelse

Som et kreativt menneske med et globalt udsyn og med en stærk interesse for forretningsudvikling, har jeg igennem tiden søgt derhen, hvor jeg har kunnet tilfredstille disse interesser. Det har bl.a. givet mig en solid kulturforståelse - både i forhold til internationale forretningsforhold, men også kulturens betydning for en virksomheds eller organisations evne til at udfolde sig. Derudover har jeg også opbygget en grundig indsigt i det at udvikle en forretning - både eksternt (markeder og produkter) såvel som internt (mennesker, processer, strukturer og teknologi).

2002-2005

Copenhagen Business School

Bachelor, SPRØK

Uddannelsen har særlig fokus på international strategi, kommunikation, kulturforståelse, organisation, marketing og sociologi. Udover engelsk som hovedsprog, havde jeg fransk.


Bachelorprojekt: Hvo intet vover

Vi vandt prisen for årets bachelorprojekt 2005.

1999-2002

Næstved Handelsskole

HHX Euroteam

Udover HHX-grundforløbet giver Euroteamdelen international kompetence, opnået ved projektforløb og faglige kulturmøder i udlandet (Ungarn, Tyskland, Skotland og Thailand).

2005-2008

Copenhagen Business School

Cand.merc., Innovation & Business Development (MIB)

Engelsksproget, erhvervsøkonomisk kandidatuddannelse, som fokuserer på kritisk analyse af innovative aktiviteter i vidensintensive virksomheder. MIB kombinerer brede ledelses-perspektiver på innovation og forretningsudvikling, med dybdegående færdigheder i diverse discipliner. Nøgleemner er; Innovation, strategi, finansiering og forretningsudvikling.


Speciale: Cracking the Code of Strategy Execution

MIt speciale har modtaget stor anerkendelse fra konsulenter, kolleger, studerende og praktikere i Danmark og i udlandet. Det har givet mig en unik og værdifuld indsigt i, at gennemføre strategi.

Connect...


Jeg tweeter om ideer, kreativitet, strategi, kundeoplevelse, forretningsudvikling personlighedsteori og alt muligt andet. Send mig en connect-request på Linkedin,
hvis du mener at vi kunne have gavn af, at lære hinanden at kende. Facebook bruger jeg privat - så dér foretrækker jeg, at jeg kender dig først...

Copyright @ All Rights Reserved