Hjem

Man kan, hvad man vil.

Hvis der er én ting jeg har lært igennem livet, som er blevet en central del af min personlighed og som har haft størst betydning for det jeg har kastet mig over igennem tiden, så er det dette simple budskab: Man kan, hvad man vil
(tak, mor). Det har lært mig at være optimist helt ind til benet. Det har lært mig at tænke ”hvordan” fremfor ”kan ikke”. Det har lært mig, at der altid er en vej. Det har lært mig selvkritik, selvtillid, selvindsigt, ansvar, viljestyrke, ydmyghed
og fremfor alt; at se muligheder, hvor andre ser begrænsninger.

ForretningsudviklingI området mellem forretningsmanden og t-shirt-iværksætteren, findes "forretningsudvikling", som disciplin. Et fagfelt, der kombinerer adskillige fagligheder - såsom strategi, marketing, salg, produkt-, markeds- og forretningsforståelse, analyse, syntese, kreativ problemløsning, iværksætteri, konceptuali-sering, udefra-ind-tænkning og ledelsesevne.


Forretningsudvikling handler om at løse problemer og udnyt-te strategiske og taktiske muligheder - internt såvel som ekstern og ser derfor både på forretningens value proposi-tions såvel som dens struktur, processer og teknologier.

Customer ExperienceI naturlig forlængelse af "forretningsudvikling", ligger kunde-oplevelse som disciplin. Et fagfelt, der handler om at få forret-ningens produkter og tjenesteydelser til at virke. Det handler med andre ord om at sikre ibrugtagning (adoption), konverte-ring (ex. salg) og (opfattet) værdi (ex. tilfredshed). Og fordi der altid er tale om at påvirke mennesker (BtC såvel som BtB), fokuserer "Customer Experience" meget på følelser, gennem fagligheder som adfærdspsykologi og nudging, UX, service design, udefra-ind-tænkning, behovsanalyse, kommunikation, forventningsstyring, customer journey mapping etc.

Både forretningsudvikling og CX har jeg specialiseret mig i.

10 bøger der gjorde en forskel


Ja, det er ingen tvivl – jeg er meget inspireret af professor Gary Hamels tanker om ledelse som social teknologi og hans tilgang til at forandre store organisationer – uden at have det formelle mandat til at gøre det (lead from the bottom). Hamels bøger sluger jeg råt. Men der er naturligvis også en række andre bøger, som har gjort en stor forskel for mig – og som er absolut anbefalelsesværdige:

Leading the Revolution

Identificerer de vigtigste designkriterier for at skabe organisationer, der er "aktivistvenlige" og "disruption-klare", ved at udnytte organisa-tionens samlede kreativitet.

Gary Hamel, 2003

The Future of Management

"Ledelse" er en forældet social teknologi, der kan og bør genopfindes. Fremtidens ledelse bør have mere tilfælles med Silicon Valley end med Sovjetunionen (som i dag). 

Gary Hamel, 2007

What Matters Now

Gentænkning af vores grundlæggende antagelser om kapitalisme, ledelse, organi-sationers virke og meningen med arbejde.

Gary Hamel, 2012

Blue Ocean Strategy

Når konkurrenter ligner hinanden, er det kun prisen der adskiller vinder fra taber. Når truget er tomt bides hestene - og det på tide, at tage et kvantespring for virksomheden. 

W.C. Kim & R. Mauborgne, 2006

Built to Last

Hvad er det for kvaliteter, der adskiller de virkelig exceptionelle virksomheder fra deres konkurrenter? Bogen her prøver at give svaret.

Jim Collins & Jerry Porras, 2005

Kolindkuren - Fra bureaukrati til vækst

Med provokation og brugbare værktøjer, giver Lars Kolind her et svar på, hvorfor succes alt for ofte sætter virksomheder på en kurs mod fiasko - og hvad man kan gøre ved det..

Lars Kolind, 2006

Start with Why

Som konceptmager og promoter, koger Sinek menneskelig psykologi ned til en simpel, men effektiv model - The Golden Circle.

Simon Sinek, 2011

The Art of War (Sun Tzu & Sun Pin)

Med ca. 2.600 år på bagen, betragtes Sun Tzus "Art of War" som grundbogen om strategi - og har inspireret mange siden den først blev nedfældet på bambusstave.

Ralph D. Sawyer (oversættelse), 1996

The Element

De fleste mennesker går igennem hele livet uden at finde ud af, hvad deres talent og passion er - det prøver Robinson at gøre noget ved. 

Sir Ken Robinson, 2003

Det kreative samfund

Utallige civilisationer er kollapset under byrden af deres egne selvskabte problemer. Nøglen til fremgang er, ifølge Tvede, at genfinde nøglen til kreativitet.

Lars Tvede, 2014

Mig i en nøddeskal...


Jeg har en utraditionel og kreativ indfaldsvinkel til vans-kelige problemstillinger. Jeg er god til at se muligheder, mønstre og forbindelser, som ikke altid er indlysende for andre, og sammenføje dem til ny indsigt og nye ideer.


Strategisk forretningsudvikler af hele mit hjerte

Noget af det væsentligste jeg lærte, da jeg studerede forretningsudvikling på CBS var: ”Think like a CEO”.
Denne læring har jeg taget med mig i alt, hvad jeg har lavet lige siden. Læringen handler, i alt sin enkelthed om, at forstå sit ansvar på vegne af organisationen – ikke kun på vegne af sig selv og sine egne målsætninger. Det handler om at tænke på tværs, tænke holistisk og at levere beslutninger eller anbefalinger, der tager højde
for resten af organisationens interesser
– som en CEO ville gøre.


Stærk passion for udvikling og ”problemknuseri”

Jeg er passioneret omkring mit arbejde, fordi jeg elsker det jeg gør – og det driver mig til at præstere det bedste jeg kan. Jeg finder en masse energi i at løse svære problemstillinger ved at vende tingene på hovedet, se problemet fra en utraditionel vinkel og derigennem tænke ud-af-boksen. Da jeg kastede mig over ”Digital Onboarding” i PFA, udfordrede jeg mig selv og lærte nye fagområder (såsom service design-metoder og nudging-teori), for at lykkes. Derfor kom onboarding i PFA til at gå fra, at handle om at gennemføre bestemte aktiviteter - til at skabe engagement hos vores nye kunder (og derigen-nem skabe værdi for både kunden og for PFA).

.

Ser tingene udefra-ind - fra kundens synsvinkel

Hvis man vil kunne levere effektivt værdiskabende produkter, tjenesteydelser og kundeoplevelser, må man designe ud fra kundens synsvinkel – og få resten af maskineriet bagved, til at indrette sig derefter.

 

Gennem mit arbejde med store strategiske salgsprojekter, inkorporerede jeg et stærkt "udefra-ind"-mindset. Jeg lærte med andre ord, per automatik, at se tingene fra kundens synsvinkel. En egenskab, der hjælper mig hver dag til at lave løsninger, som kunderne kan og vil benytte.


Hellere “trial-and-learn” end “play-it-safe”

Jeg begejstres og drives af udfordringer og kaster mig hellere over store behårede målsætninger (man kunne også kalde det ”stretch-mål”) end mere ufarlige og opnåelige (og typisk mere kortsigtede) initiativer. Det er, efter min mening, både sjovere, mere udviklende og mere værdiskabende for organisationen i det lange løb – ikke mindst på bundlinjen. Jeg vil hellere ud på ukendt farvand end at rodfæste mig i det kendte og velaf-prøvede. Jeg vil hellere flytte noget for alvor end at skabe endnu en ny lille feature – i naturlig forlængelse af det eksisterende. Derfor presser jeg altid den organisation
jeg arbejder for, til at øge ambitionsniveauet.


I Gary Hamels begrebsverden er jeg en ”aktivist”, der kæmper for at få organisationen (som helhed) til at lykkes – også selvom det nogle gange koster øretæver og uoverensstemmelser.

 

"Activists are not anarchists. They are, instead, the "loyal opposition". Their loyalty is not to any particular person or office, but to the continued success of their organization and to all those who labor on its behalf"

- Gary Hamel


Får folk med og får dem til at føle sig trygge

Lige fra jeg studerede på CBS indså jeg værdien i, at andre føler medejerskab og bidrager med deres syns-punkter. En løsning bliver simpelthen bedre, når flere løfter i flok og alle synspunkter bliver hørt. Jeg kan som regel finde fælles fodslag med andre og jeg har fået at vide, at min egen ro og positive væsen får andre til at føle sig trygge i mit selskab. Derudover har jeg altid prak-tiseret at spørge ind til dem, der ikke selv af natur kommer på banen – for at få deres besyv med.


Nysgerrigt menneske, der elsker at lære

Jeg er drevet af, at forstå den verden jeg er en del af. Derfor interesserer jeg mig for rigtig mange emner og søger hele tiden ny viden om alt lige fra det helt
praktiske som strategimodeller, -metoder og værktøjer
- til det abstrakte som filosofi, astronomi og psykologi.


Altid på jagt efter nye eventyr ude i verden...

Siden jeg i 2014 trekkede til Mt. Everest Base Camp, har jeg søgt flere eventyr. Det har bl.a. bragt mig til toppen af Kilimanjaro, på vandretur i Gorge du Verdon (Europas Grand Canyon), på ballonflyvning over Sri Lankas teplantager og på backpacking i Panama og Costa Rica.

Connect...


Jeg tweeter om ideer, kreativitet, strategi, kundeoplevelse, forretningsudvikling personlighedsteori og alt muligt andet. Send mig en connect-request på Linkedin,
hvis du mener at vi kunne have gavn af, at lære hinanden at kende. Facebook bruger jeg privat - så dér foretrækker jeg, at jeg kender dig først...

Copyright @ All Rights Reserved