Profile

Layout

+

Cracking the Code of Strategy Execution

For de fleste virksomheder bliver strategiformulering ikke til ret meget andet end endeløs planlægning uden egentlige resultater. Problemet er ikke at formulere strategi - det er en velprøvet, moden og gennemtestet disciplin. Problemet opstår når strategien skal realiseres og virksomheden dermed skal flytte sig fra A til B. Strategieksekvering har vist sig at være en betydelig udfordring for stort set alle virksomheder. Størstedelen af alle virksomheder formår ikke at gennemføre deres strategi på trods af at de har formuleret klare planer og mål for, hvad virksomheden skal opnå inden for en given periode.

Da jeg skulle skrive mit speciale på Copenhagen Business School i 2008, var strategieksekvering som akademisk felt stadig "terra incognito". Meget få teoretikere beskæftigede sig med området og der var meget lidt litteratur at finde. Faktisk opdagede jeg, at kun 16 sider ud af mere end 2.000 sider i mine strategibøger, handlede om noget der havde relation til at gennemføre strategi - til trods for at undersøgelser viste, at netop denne udfordring var enorm. Derfor valgte jeg at skrive mit speciale om strategieksekvering.

Cracking the Code of Strategy Execution har modtaget stor anerkendelse fra både managementkonsulenter, kolleger, studerende og praktikere, både i Danmark og i udlandet. Specialet har givet mig en værdifuld indsigt i det at gennemføre forandringsinitiativer i store organisationer, hvilket kræver oversættelse, kommunikation, koordination, løbende tilpasning og ikke mindst en forståelse af kulturen i organisationen. Her følger nogle enkelte "take-aways" fra specialet.

Langt de fleste virksomheder formår ikke at gennemføre deres strategi

Op mod 90% af alle virksomheder formår ikke at realisere deres strategiske ambitioner - end ikke at skabe resultater, der tilnærmelsesvis imødekommer målet. Samtidig viser det sig, at op mod 95% af alle ansatte enten ikke kender eller forstår virksomhedens strategi og op mod 60% af alle virksomheder skaber ikke forbindelse mellem deres strategiske prioriteter og deres budgetter. Det er derfor ikke så mærkeligt at strategien ofte ender sine dage i skrivebordsskuffen eller som en flot rapport på en hylde, sammen med tidligere års flotte, gennemtænkte og visionære strategier.

Managere er trænet til at planlægge - ikke til at eksekvere

Strategi er et meget gennemarbejdet område af managementlitteraturen. Teorier indenfor strategi er blevet udviklet, testet og anvendt gennem århundreder (måske endda årtusinder, hvis vi inkluderer Sun Tzu's "Art of War", Alexander den Stores slag, Romerrigets krige osv.). Strategi har med andre ord eksisteret - i en eller anden form - mindst ligeså længe som militæret. Kigger man rundt om i verden vil man finde, at enhver business school med respekt for sig selv udbyder et eller flere strategifag. Man vil også finde, at stort set ingen af disse strategifag lægger vægt på eksekvering af strategien - realiseringen af strategien opfattes i høj grad som en selvfølge. Man kan derfor let påstå, at managere er trænet til at planlægge - ikke til at eksekvere.

Man skal tegne et hus i folks bevidsthed, før de kan bygge det

Dette er et kardinalpunkt for strategieksekveringen. Det skal ikke opfattes således at folk er dumme og derfor skal have tingene bøjet i neon foran dem. Kernen er, at strategien ofte bliver formuleret i mindre tætsluttede forsamlinger i topledelsen, som efterfølgende giver "værket" videre til dem længere nede i organisationspyramiden med beskeden: "Værsågod at gå i gang". I sådanne tilfælde skal der ofte et sandt mirakel til, for at strategien bliver gennemført.

Derfor er det fuldstændig afgørende at strategien bliver kommunikeret klart og entydigt ud til alle ansatte og sikre, at alle forstår hvad strategien går ud på, hvorfor den er nødvendig, hvem der skal gøre hvad, hvornår det skal gøres og ikke mindst hvilke resourcer der vil være til rådighed. Jo mere information og ærlighed, desto bedre. Hvis man er i stand til at vinde ikke bare over folks hjerner, men også over deres hjerter - vil man blive forbløffet over den energi en ny strategi kan skabe.

Forestil dig at du sidder til et informationsmøde om virksomhedens nye strategi, hvor essensen af det du får at vide er: "Vi skal øge vores markedsandel med XX procent over de næste 3 år". Alt sammen serveret i et herligt virvar af flotte grafer og forklaringer om, hvorfor konkurrenterne skal have baghjul. Hvad gør du? Sandheden er, at det ikke er særlig let at identificere sin egen rolle i det store spil, når puslespillet ikke er lagt klart ud for en. De fleste i sådanne situationer gør som de plejer; vender tilbage til deres arbejde og lader som om intet var hændt.

Følg mig på...

LinkedinFacebookTwitter

Send mig en hurtig besked

Alle beskeder bliver modtaget og spam tolereres ikke.


Kort om mig

“Man kan, hvad man vil”. Denne sætning har jeg fået med mig i min opvækst og den definerer alt, hvad jeg er og alt hvad jeg gør. Den er årsagen til, at jeg ser muligheder og fordele, hvor andre ser problemer og begrænsninger. Min verden er fuld af muligheder, nye ideer, interessante koncepter og spændende udfordringer. Jeg bliver stimuleret af vanskelige problemstillinger og kaster mig hurtigt ud i at finde brugbare løsninger. Jeg er god til at syntetisere, hurtig til at komme med kreative løsninger og klar til at konfrontere problemerne. Andre har ofte karakteriseret mig som værende kreativ, visionær, nysgerrig, iværksætterisk og foretagsom.


Min naturlige nysgerrighed giver mig en meget bred skare af interesser og en veludviklet intuition, som jeg kan udnytte i mange situationer. Jeg er derfor ikke typen der kender enhver skrue på et IC4-tog eller den der kan identificere en bestemt fugleart i lappedykker-familien alene på dens parringskald. Derimod er jeg typen der kan bruge timevis på Wikipedia og ende et helt andet sted end hvor jeg startede. Jeg interesserer mig således meget for samfundsforhold, historie, universet, kultur, evolution, kreativitet, erhverv og teknologi.

Forretningsudvikler

Jeg brænder for at udvikle ideer, løsninger og gennemføre forandringsinitiativer, som gør gode virksom-heder enestående. Det er naturligt for mig, at tænke holistisk på virksomheden som helhed og jeg får hele tiden nye ideer til, hvordan virksomheden kan løse sine udford-ringer, reducere kompleksitet, bureau-krati og omkostninger, forøge sin indtjening eller forbedre sin forretningsmodel. I 2007 ville jeg og en ven skabe gennemsigtighed i konsulentbranchen, hvorfor vi skabte Konsulentguiden.com, som gjorde det muligt at finde den rette rådgiver til et konkret behov.

Social iværksætter

Jeg har igennem årene har været frivillig aktiv i flere forskellige sammenhænge - i studenterorganisationer og personaleforeninger. Som frivillig i studenter-foreningen Yngre Civiløkonomer (idag DJØF) arrangerede jeg virksomheds-præsentationer for de studerende på CBS. Som "Buddy" har jeg hjulpet tre udvekslings-studerende fra New York med at falde til som studerende i Danmark. Jeg har været formand for DI's Personaleforening og jeg har lagt grund-stenen til PFA Social Club, der på bare fire måneder fik mere end 400 medlemmer og blev den største medarbejder-forening i PFA.

Strategieksekvering

Jeg skrev speciale på CBS om en kæmpe udfordring, som kun få på det tidspunkt beskæftigede sig med – at gennemføre strategi – fordi undersøgelser viste, at op mod 90% af alle virksomheder ikke formåede at gennem-føre deres strategi. Specialet har siden modtaget stor aner-kendelse fra både konsulenter, kolleger, studerende og prak-tikere, både i Danmark og i udlandet. Specialet har givet mig en værdi-fuld indsigt i at gennem-føre forandringsinitia-tiver i store organisa-tioner, hvilket kræver oversættelse, kom-munikation, koordi-nation, ressource-allokering, løbende tilpasning og ikke mindst en forståelse af kulturen i organi-sationen.

You are here: Home Strategieksekvering