Profile

Layout

+
20
February
2013

Undgå at koge havet - nå dine mål med denne simple model
0.0/5 rating (0 votes)

Næsten ethvert mål kan virke, som et forsøg på at koge havet, hvis man ikke kan se, hvordan man skal komme derhen. Som projektleder og forretningsudvikler støder jeg også jævnligt på nye mål, som i sig selv kan virke ganske uhåndgribelige og svære at nå. Det kan eksempelvis være en forbedret kundeoplevelse, optimering af nogle komplekse og omstændige processer eller salg på en ny måde.

Derfor har jeg lavet en simpel model, som hjælper mig med at opdele mit mål i mere overkommelige klumper og som samtidig reducerer abstraktionsniveauet.

Skrevet af: Kasper Lindøe Pedersen Kategorier: Strategieksekvering | Forretningsudvikling | Alle blogindlæg Tags: Eksekvering | Målnedbrydning | Projektledelse | Værktøjer

Følg mig på...

LinkedinFacebookTwitter

Send mig en hurtig besked

Alle beskeder bliver modtaget og spam tolereres ikke.


Kort om mig

“Man kan, hvad man vil”. Denne sætning har jeg fået med mig i min opvækst og den definerer alt, hvad jeg er og alt hvad jeg gør. Den er årsagen til, at jeg ser muligheder og fordele, hvor andre ser problemer og begrænsninger. Min verden er fuld af muligheder, nye ideer, interessante koncepter og spændende udfordringer. Jeg bliver stimuleret af vanskelige problemstillinger og kaster mig hurtigt ud i at finde brugbare løsninger. Jeg er god til at syntetisere, hurtig til at komme med kreative løsninger og klar til at konfrontere problemerne. Andre har ofte karakteriseret mig som værende kreativ, visionær, nysgerrig, iværksætterisk og foretagsom.


Min naturlige nysgerrighed giver mig en meget bred skare af interesser og en veludviklet intuition, som jeg kan udnytte i mange situationer. Jeg er derfor ikke typen der kender enhver skrue på et IC4-tog eller den der kan identificere en bestemt fugleart i lappedykker-familien alene på dens parringskald. Derimod er jeg typen der kan bruge timevis på Wikipedia og ende et helt andet sted end hvor jeg startede. Jeg interesserer mig således meget for samfundsforhold, historie, universet, kultur, evolution, kreativitet, erhverv og teknologi.

Forretningsudvikler

Jeg brænder for at udvikle ideer, løsninger og gennemføre forandringsinitiativer, som gør gode virksom-heder enestående. Det er naturligt for mig, at tænke holistisk på virksomheden som helhed og jeg får hele tiden nye ideer til, hvordan virksomheden kan løse sine udford-ringer, reducere kompleksitet, bureau-krati og omkostninger, forøge sin indtjening eller forbedre sin forretningsmodel. I 2007 ville jeg og en ven skabe gennemsigtighed i konsulentbranchen, hvorfor vi skabte Konsulentguiden.com, som gjorde det muligt at finde den rette rådgiver til et konkret behov.

Social iværksætter

Jeg har igennem årene har været frivillig aktiv i flere forskellige sammenhænge - i studenterorganisationer og personaleforeninger. Som frivillig i studenter-foreningen Yngre Civiløkonomer (idag DJØF) arrangerede jeg virksomheds-præsentationer for de studerende på CBS. Som "Buddy" har jeg hjulpet tre udvekslings-studerende fra New York med at falde til som studerende i Danmark. Jeg har været formand for DI's Personaleforening og jeg har lagt grund-stenen til PFA Social Club, der på bare fire måneder fik mere end 400 medlemmer og blev den største medarbejder-forening i PFA.

Strategieksekvering

Jeg skrev speciale på CBS om en kæmpe udfordring, som kun få på det tidspunkt beskæftigede sig med – at gennemføre strategi – fordi undersøgelser viste, at op mod 90% af alle virksomheder ikke formåede at gennem-føre deres strategi. Specialet har siden modtaget stor aner-kendelse fra både konsulenter, kolleger, studerende og prak-tikere, både i Danmark og i udlandet. Specialet har givet mig en værdi-fuld indsigt i at gennem-føre forandringsinitia-tiver i store organisa-tioner, hvilket kræver oversættelse, kom-munikation, koordi-nation, ressource-allokering, løbende tilpasning og ikke mindst en forståelse af kulturen i organi-sationen.

You are here: Home